Insatspåsar HD till charkkartonger

Insatspåsar för kötthantering

Passar till 15 & 30 kg charkkartonger.

50 pack eller 100 pack

Godkänd för livsmedel

90 kr