Rökspån & Rökflis 2 liter

Rökspån & Rökflis för rökning av livsmedel tex fisk

Ca 2 liter Äppleflis

Ca 2 liter Alspån


39 kr