Fototävling!

Vinn ett presentkort på 1000kr
och en Finnvakum Pro

VakuumKungen arrangerar en fototävling där Du kan skicka in naturbilder som du själv har tagit som ger dig möjlighet att vinna ett presentkort på 1000kr.
Vinnande bidrag kommer att användas i VakuumKungens marknadsföring på hemsidan och i andra sociala medier. 
Bilderna ska representera de fyra olika årstiderna. 

Tävlingen

Tävlingen kommer att ske i 4 deltävlingar under 2020.            I varje deltävling väljs en  vinnare ut som får ett presentkort på 1000kr samt ytterligare 3 bidrag som vinner 250kr vardera. 
Vinsterna utbetalas som ett presentkort på Vakuumkungen.se
Den 12/1 (vintermotiv), 1/4 (vårmotiv), 1/7 (sommarmotiv) och 1/10 (höstmotiv) kommer vi att välja ut vinnarna. 
Efter de 4 deltävlingarna 2020 kommer en av  vinnarna även delta i en omröstning (nov/dec) där vinsten är en Finnvacum Pro.

Tävlingsregler

Bilderna ska vara årstidsrelaterade och natursköna, de får gärna innehålla jaktrelaterade situationer. Inga fällda byten får förekomma på bilderna eller annat som kan upplevas stötande. Du får skicka in Max 3 bilder vid varje tävlingstillfälle. Bilderna bör vara i bra upplösning och gärna i panorama. Alla format fungerar. 
Bilderna får inte tidigare varit publicerade, inte ens på dina egna sociala medier. Du måste själv ha tagit bilden och "äga" den. Om du blir en vinnare överlåter du ”äganderätten” till VakuumKungen att använda bilden i marknadsföringssyfte inom sin organisation. Bilder som ej premieras med vinst kommer du fortsättningsvis själv att äga om inte annat överenskommes.
VakuumKungen förbehåller sig rätten att redigera bilderna så att de passar företagets marknadsföring.
I och med att du skickar in bilder till tävlingen godkänner du tävlingsreglerna och är medveten om att du överlåter äganderätten på de vinnande bilderna till VakuumKungen.

Du måste ange ditt namn, adress och telefonnummer när du skickar in din anmälan.

Skicka in ditt bidrag till: foto@vakuumkungen.se